Skład Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej SM „Dębina” wchodzą:

 • Prezydium:
  • Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pani Magdalena Barcicka
  • Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pan Bogusław Hadyniak
  • Sekretarz Rady Nadzorczej – Pan Grzegorz Kozioł
 • Członkowie Rady Nadzorczej:
  • Pani Irmina Jabłońska-Witek
  • Pan Jerzy Klonecki
  • Pan Robert Przespolewski (oddelegowany czasowo do pełnienia funkcji Członka Zarządu)
  • Pan Grzegorz Żórawski